Dao Carbide

Mũi khoan Carbide

Vật Liệu Carbide nguyên khối・Hàn mảnh・Hàn khối
Hình thức, Kiểu dáng Rãnh thẳng, xoắn, bậc・Có và không có đường tưới nguội
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 1.5mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 60mm
Lớp phủ Với Carbide nguyên khối chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn

Dao phay ngón Carbide

Vật Liệu Carbide nguyên khối・Hàn mảnh・Hàn khối
Hình thức, Kiểu dáng Rãnh thẳng, xoắn, bậc・Có và không có đường tưới nguội
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 1.5mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 60mm
Lớp phủ Với Carbide nguyên khối chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn

Doa doa Carbide

Vật Liệu Carbide nguyên khối・Hàn mảnh・Hàn khối
Hình thức, Kiểu dáng Rãnh thẳng, xoắn, bậc・Có và không có đường tưới nguội
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 1.5mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 60mm
Lớp phủ Với Carbide nguyên khối chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn

Dao phay Chữ T

Vật Liệu Carbide nguyên khối・Hàn mảnh・Hàn khối
Hình thức, Kiểu dáng Rãnh thẳng, xoắn, bậc・Có và không có đường tưới nguội
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 6mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 60mm
Lớp phủ Với Carbide nguyên khối chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn

Dao Cắt

Vật Liệu Carbide nguyên khối・Hàn mảnh・Hàn khối
Hình thức, Kiểu dáng Rãnh thẳng, xoắn, bậc
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 10mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 100mm
Lớp phủ Với Carbide nguyên khối chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn