Collet

Collet

Vật Liệu Thép, Carbide hàn thép
Hình thức, Kiểu dáng
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 10mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 100mm