Dưỡng Kiểm

Dưỡng Kiểm

Vật Liệu Thép, Carbide
Hình thức, Kiểu dáng Dưỡng kiểm trục, kiểm lỗ, kiểm rãnh
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 3mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 100mm