Dao PCD, CBN

Dao phay Kim Cương

Vật Liệu PCD, CBN hàn trên thân thép và carbide
Hình thức, Kiểu dáng Rãnh thẳng, xoắn, bậc・Có và không có đường tưới nguội
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 6mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 100mm

Dao doa Kim Cương

Vật Liệu PCD, CBN hàn trên thân thép và carbide
Hình thức, Kiểu dáng Rãnh thẳng, xoắn, bậc・Có và không có đường tưới nguội
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 6mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 100mm

Dao Cắt Kim Cương

Vật Liệu PCD, CBN hàn trên thân thép và carbide
Hình thức, Kiểu dáng Rãnh thẳng, xoắn, bậc・Có và không có đường tưới nguội
Đường kính tối thiểu có thể sản xuất Ø 6mm
Đường kính tối đa có thể sản xuất Ø 100mm